Მომსახურების პირობები


პირობების მიღება

მომსახურების პირობების შესახებ ეს ხელშეკრულება ადგენს ვებ – გვერდების EG Media Investments გამოყენების პირობებს, რომლებიც მოიცავს ვებ – გვერდებს www.youngrider.com, www.horcannelnel.com, Our Site და სხვა EG Media Investments– ის მიერ მართულ ვებ – გვერდებზე, რომლებიც შეესაბამება EG Media– ს. ინვესტიციების სხვადასხვა პუბლიკაციები. გამოყენების პირობები წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულებას თქვენს და EG Media Investments- ს შორის. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს შეთანხმება EG Media Investments ნებისმიერი ვებსაიტის გამოყენებამდე, EG Media Investments– ის მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ სერვისზე დარეგისტრირებაზე, ნებისმიერი შესყიდვის განხორციელებამდე ან EG Media Investments– ით ნებისმიერი ანგარიშის გააქტიურებამდე.

EG Media Investments ვებსაიტების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ წაიკითხეთ ხელშეკრულების გამოყენების პირობები, ესმით მას და ეთანხმებით მისი პირობების დაცვას, რადგან დროდადრო შეიძლება შევიტანოთ ცვლილებები და გამოვაქვეყნოთ EG Media Investments საიტებზე. თქვენ მიერ EG Media Investments ვებსაიტების გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესების გამოყენებას. ანალოგიურად, ცვლილებების გამოქვეყნების შემდეგ, EG Media Investments ვებსაიტების გამოყენებას მუდმივად იყენებთ, რაც მიუთითებს ამ ცვლილებების მიღებაზე.

კონფიდენციალურობა

თქვენ მიერ EG Media Investments ვებსაიტების გამოყენებას არეგულირებს EG Media Investments კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც მითითებულია მითითებით. თქვენ ეთანხმებით EG Media Investments თქვენი ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას და გაზიარებას, როგორც ეს მოცემულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

ბავშვები

მიუხედავად იმისა, რომ 13 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ დაათვალიერონ EG Media Investments ვებსაიტები, ჩვენ არ დავუშვებთ 13 წლამდე ასაკის ბავშვებს დარეგისტრირდნენ მომსახურებაზე, მაგალითად ჩვენს ფორუმებსა და კლუბებში, მათი მშობლის ან მეურვის მხრიდან წერილობითი თანხმობის გარეშე, ასევე ცნობილი როგორც COPPA გამოშვების ფორმა. ჩვენ ვურჩევთ მშობლებს ან მეურვეებს, რომ ზედამხედველობა გაუწიონ ინტერნეტში 18 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვმა. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისათვის ბავშვთა ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვის წესზე (COPPA).

საკუთრების უფლებები

EG Media Investments ფლობს ყველა უფლებას, სათაურს და ინტერესს EG Media Investments ვებსაიტებზე განთავსებულ მასალაზე, მათ შორის, შეუზღუდავად, ყველა ნიშანს, გრაფიკას, სურათს, განლაგებას, პრეზენტაციას, გვერდის სათაურს, ღილაკის ხატულას, ტიპაჟს, სავაჭრო სახელს, სავაჭრო სამოსი, ლოგოები, შინაარსი, ვებ – გვერდის დიზაინი, მონაცემთა შეგროვება და ტექსტი, რომლებიც დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნით, სავაჭრო სამოსითა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა კანონებით. კატეგორიულად აკრძალულია EG Media Investments– ის სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო სამოსის ან საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ნებისმიერი გამოყენება.

ნებადართული გამოყენება

EG Media Investments Websites– ზე თქვენი წვდომა და ნახვა მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნებისთვისაა. გვერდის ქეშირების გარდა და EG Media Investments ვებსაიტების ერთი ასლის ჩამოტვირთვა თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნით, დაუშვებელია სხვა გამოყენება.

კლუბები ცხოველთა ქსელის ვებ – გვერდებზე

კლუბის ქულების მიღება
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მიიღებთ კრედიტს თქვენი კლუბური ტრანსაქციებისათვის, დარწმუნდით, რომ შედით თქვენს ანგარიშში, როდესაც ესტუმრებით ვებსაიტს. კლუბის წევრებს შეუძლიათ მიჰყვნენ თავიანთ შეჯამებას ინტერნეტში ვებსაიტზე ან გამოწერით მიიღონ Club eSummarySM. Club eSummary აბონენტები ყოველთვიურად იღებენ თავიანთ რეზიუმესა და ინფორმაციას, მიუხედავად საქმიანობის დონისა. თქვენი რეზიუმე მოიცავს მოპოვებულ ქულებს, საინფორმაციო ბიულეტენებსა და სპეციალურ აქციებს.

 • თუ თქვენს ანგარიშს არ აქვს საკვალიფიკაციო საქმიანობა რომელიმე 1 თვის განმავლობაში, ანგარიშში ყველა ქულა იწურება. საკვალიფიკაციო აქტივობა განისაზღვრება, როგორც კლუბის ნებისმიერი ჯილდოს ან ქულების დაგროვება ნებისმიერი საკვალიფიკაციო კლუბის საქმიანობისთვის.
 • ქულები ჩაირიცხება მხოლოდ კლუბის წევრის ანგარიშზე.
 • გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქვემოთ განმარტებულია, კლუბის ქულები არ არის გადასატანი და არ შეიძლება გაერთიანდეს კლუბის წევრებში, მათ მამულში, მემკვიდრეებსა და დანიშნულებებში. დარიცხული ქულები და ჯილდოები არ წარმოადგენს წევრის საკუთრებას. არც დარიცხული ქულები და არც ჯილდოები გადაეცემა წევრს (i) გარდაცვალებისთანავე, (ii) როგორც საშინაო ურთიერთობების საკითხში, ან (iii) სხვაგვარად კანონის შესაბამისად.
 • კლუბის ქულები განისაზღვრება იმ საქმიანობით, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ და ქულები მკაფიოდ არის მითითებული მონაწილეობის ეტაპზე.
 • კლუბის პროგრამის წევრობის უფლება აქვთ მხოლოდ ცალკეულ პირებს. კორპორაციებს ან სხვა პირებს არ აქვთ უფლება გახდნენ კლუბის წევრები ან კლუბის ქულები დააგროვონ. მხოლოდ ანგარიშზე დასახელებულ წევრს ექნება ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის უფლება.

კლუბის დაჯილდოების პირობები:
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მიიღებთ კრედიტს თქვენი კლუბის ტრანსაქციებისთვის, შედით კლუბში, როდესაც მონაწილეობთ კლუბის საქმიანობაში. EG Media Investments, თავისი შეხედულებისამებრ, უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს კლუბის პროგრამის წესები, დებულებები, ჯილდოები და სპეციალური შეთავაზებები, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ ქულების დაგროვება არ აძლევს წევრებს რაიმე უფლებების მინიჭებას ასეთი დაგროვილი ქულების, ჯილდოების ან პროგრამის შეღავათების მიმართ. ქულების ან ჯილდოების დაგროვებისას, წევრებს არ შეუძლიათ დაეყრდნონ ნებისმიერი ჯილდოს ან ჯილდოს დონის მუდმივ ხელმისაწვდომობას, ხოლო წევრებს არ შეეძლებათ მიიღონ ყველა შემოთავაზებული ჯილდო. ნებისმიერი ჯილდო შეიძლება გაიხსნას ან გაიზარდოს ქულების მოთხოვნებით ან ახალი შეზღუდვებით ნებისმიერ დროს. EG Media Investments- ს შეუძლია, სხვა საკითხებთან ერთად, (i) მოხსნას, შეზღუდოს, შეცვალოს ან გააუქმოს ნებისმიერი ჯილდო; (ii) შეცვალოს პროგრამის სარგებელი, მონაწილის წევრობა, მონაწილეობის პირობები, ქულების მოპოვების, გამოსყიდვის, შენარჩუნების ან დაკარგვის წესები ან ქულების გამოყენების წესები. EG Media Investments იტოვებს უფლებას დაასრულოს კლუბის პროგრამა 30 დღიანი შეტყობინებით. EG Media Investments– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს კლუბის პროგრამის წესები, გაფრთხილების გარეშე. მას შემდეგ, რაც ქულები გამოისყიდება ჯილდოებისთვის, ყველა ოპერაცია საბოლოოა. დასაშვებია დაბრუნება ან გაცვლა. მოგების გადასახადის ვალდებულება კლუბის ჯილდოებზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეკისრება წევრს.

ზოგადი კლუბის პირობები

 • დაუშვებელია კლუბის ქულების შეძენა, გაყიდვა ან ბარტერი. ნებისმიერი ასეთი პუნქტი ბათილია, თუ ნაღდი ფულის ან სხვა სანაცვლოდ გადაიცემა. დამრღვევებმა შეიძლება აიღონ პასუხისმგებლობა ზიანის ან სასამართლო დავის ხარჯების, მათ შორის EG Media Investments ადვოკატის საკომისიოების გაღებაზე, რომლებიც ამ წესის შესრულებაში განხორციელდა.
 • EG Media Investments უფლებას იტოვებს შეამოწმოს ნებისმიერი და ყველა ანგარიში ნებისმიერ დროს და წევრისთვის გაფრთხილების გარეშე, რათა უზრუნველყოს კლუბის პროგრამის წესებისა და მოქმედი პირობების დაცვა. იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტის შედეგად დადგინდა შეუსაბამობები ან დარღვევები, კლუბის ჯილდოების, ქულების დარიცხვის და რეზიუმეების დამუშავება შეიძლება გადაიდო, სანამ შეუსაბამობები ან დარღვევები არ გადაწყდება EG Media Investments– ის დამაკმაყოფილებლად. ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებამდე, წევრებს შეიძლება ეკრძალონ კლუბის ჯილდოს ქულების გამოყენება, რაც ითვალისწინებს EG Media Investments– ის შეხედულებისამებრ.
 • თუ EG Media Investments ან / და კლუბის რომელიმე მონაწილე არასწორად უარყოფს წევრის ქულებს, კრედიტს, ჯილდოებს ან რაიმე სხვა სარგებელს, წევრის განსაკუთრებული საშუალებაა არასათანადოდ უარყოფილი კრედიტის, ჯილდოს ან სარგებლის გაცემა, თუ ეს შესაძლებელია, ან სხვა ალტერნატიული შესადარებელი სარგებელი განისაზღვრება EG Media Investments– ით, რომელსაც არანაირი დამატებითი პასუხისმგებლობა არ ექნება. არავითარ შემთხვევაში EG Media Investments ან კლუბის რომელიმე მონაწილის პასუხისმგებლობა ეკისრება რომელიმე წევრს, ან ნებისმიერ წევრს, რომელიც აცხადებს კომპანიის მეშვეობით, პირდაპირი, არაპირდაპირი ან შედეგად მიყენებული ზიანის ან დაკარგული შემოსავლის ან მოგებისათვის, რომელიც წარმოიქმნება EG Media Investments– ით, ან კლუბის რომელიმე მონაწილისგან. მოქმედება ან გამოტოვება კლუბის პროგრამასთან დაკავშირებით.

მომხმარებლის ქცევა

EG Media Investments ვებსაიტები გთავაზობთ უამრავ საქმიანობასა და ურთიერთქმედების შესაძლებლობებს, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ გამოირჩევა მხოლოდ ჩეთის ადგილებში, შეტყობინებების დაფებზე და / ან ელ.ფოსტის ფუნქციებზე. მონაწილეობის დაწყებამდე ჩვენ მომხმარებლებს ვთხოვთ დარეგისტრირდნენ და მიუთითონ მომხმარებლის სახელი, პაროლი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ამ ვებ – გვერდზე საქმიანობის საზოგადოებრივი ხასიათის გამო, გირჩევთ, შეხედულებისამებრ გამოიყენოთ ინფორმაცია იმ ტიპის შესახებ, რომლის განთავსებას გადაწყვეტთ ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი საზოგადოების ნებისმიერი მომხმარებლის კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე. ანალოგიურად, ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ამ ვებ – გვერდზე საქმიანობის მომხმარებლების მიერ განთავსებულ შინაარსზე და ვერ ვცდილობთ, რომ შინაარსი არ იქნება გასაჩივრებული და შეურაცხმყოფელი. პროტესტი შინაარსთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გაეცნოთ [email protected] მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს შინაარსის მონიტორინგის ვალდებულება, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რაიმე მიზეზით წაშალოთ ან დაარედაქტიროთ შინაარსი ამ ვებ – გვერდზე ნებისმიერი საქმიანობიდან.
ამ ვებ – გვერდზე აქტივობებში მონაწილეობით, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოაქვეყნებთ შინაარსს, რომელიც:

 1. არის ვულგარული, უხამსი, არაკეთილსინდისიერი, სექსუალურად ორიენტირებული, შევიწროებული, მძაგელი, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებელი ან შელახავს რომელიმე მესამე პირის პირად ცხოვრებას;
 2. შეურაცხმყოფელია რასის, ეთნიკური, სქესის, ასაკის, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან რელიგიის საფუძველზე;
 3. არღვევს ნებისმიერი მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებებს, მათ შორის პატენტს, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას, საავტორო უფლებებს, საჯაროობის უფლებას, მორალურ უფლებებს ან სხვა საკუთრების უფლებებს, ან სხვა კანონებს;
 4. არ ეხება ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული საქმიანობის საგანს, რომელზეც დარეგისტრირდი;
 5. შეიცავს ვირუსებს, მატლებს ან სხვა კომპონენტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უნებართვო წვდომას მესამე მხარის მონაცემებზე ან შეაფერხოს ან დააზიანოს კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის ფუნქციონირება;
 6. წარმოადგენს სპამს, არასასურველ რეკლამას, ჯაჭვურ წერილებს ან აზარტული თამაშების ან ლატარიის რაიმე ფორმას;
 7. არის კომერციული ხასიათის ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი სარეკლამო შინაარსით.

ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი საქმიანობის შინაარსის განთავსებით, თქვენ ავტომატურად მიანიჭებთ EG Media Investments– ს ყველა უფლებას, სათაურს და ინტერესს ამ შინაარსის მიმართ და მიანიჭებთ EG Media Investments– ს უფლება გამოიყენონ თქვენი სახელი ან საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ამ განთავსებულ შინაარსთან დაკავშირებით. . მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება, ვაკონტროლოთ შინაარსი, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წაშალოთ ან დაარედაქტიროთ ის შინაარსი, რომელიც თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ წარადგინეთ რაიმე მიზეზით.

მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობაა, დაიცვათ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია და პაროლი. არ გაამჟღავნოთ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია, პაროლის ჩათვლით, ვინც არ გაქვთ უფლებამოსილი გამოიყენოთ თქვენი ანგარიში. თქვენ აიღებთ პასუხისმგებლობას EG Media Investments ვებსაიტების გამოყენებისგან ნებისმიერი მომხმარებლისგან, რომლებიც იყენებენ თქვენს ანგარიშს. თქვენ თანახმა ხართ დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ EG Media Investments ანგარიშის არასანქცირებული გამოყენების ან უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ. EG Media Investments, უარყოფს პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიშობა თქვენი ანგარიშის ინფორმაციისა და პაროლის უსაფრთხოდ შენახვაში.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

EG MEDIA MAGS, ვებსაიტები და მასთან დაკავშირებული სერვისები მოწოდებულია "როგორც არის" და გამოხატვის გარეშე ან გარანტიით გათვალისწინებული. ჩვენ ვუცხადებთ ყველა გარანტიას, რაც შეეხება EG MEDIA MAGS- ს, ვებ-საიტებს, შინაარსს, ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომია ამგვარი საიტების მეშვეობით, და ამ ტიპის საიტებზე ნაყიდ კარგ ან სერვისებს. კანონის თანახმად ნებადართული, ჩვენ ვაუქმებთ ყველა დაკისრებულ გარანტიას სავაჭრო ობიექტისთვის, სიზუსტისთვის, სპეციალური მიზნის ტიტულისთვის და არასათანადო დარღვევის შესახებ. EG MEDIA MAGS FOREGOING– ის შეზღუდვის გარეშე, არ იძლევა გარანტიას, რომ EG MEDIA MAG– ების გამოყენება, ვებ – გვერდები განუწყვეტელი იქნება, უსაფრთხო, ან შეცდომების გარეშე, ვირუსები ან სხვა მავნე კომპონენტები. თქვენი EG MEDIA MAGS– ის გამოყენება, ვებ – გვერდები მხოლოდ თქვენს რისკზეა.
მესამე მხარის ვებსაიტები, რომლებიც უკავშირდებიან ან გადადიან EG MEDIA MAGS– დან, ვებ – გვერდები არ კონტროლდება EG MEDIA MAGS– ის მიერ. EG MEDIA MAGS, აშკარად აცხადებს პასუხისმგებლობას შინაარსის შესახებ მესამე მხარის ვებ – გვერდებზე. თქვენ უშეცდომოდ აცილებთ ნებისმიერ პრეტენზიას EG MEDIA MAGS– ის წინააღმდეგ მესამე მხარის ვებსაიტებსა და შინაარსთან დაკავშირებით.

ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

EG MEDIA MAGS არ არის პასუხისმგებელი რაიმე გარემოების შესაბამისად რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, სპეციალური, სადამსჯელო, სამაგალითო, შემთხვევითი ან შემდგომი ზიანისთვის, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, მოქმედი კანონი შეიძლება არ დაუშვას პასუხისმგებლობის ან ზიანის შეზღუდვაზე ან გამორიცხვაზე, ამიტომ ზემოაღნიშნულმა შეიძლება არ გამოიყენოს თქვენზე. არავითარ გარემოებებში არ ჩანს ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენთან დაკავშირებით EG MEDIA MAGS ვებსაიტების გამოყენებასთან შედარებით, თუ თქვენ გადაიხადეთ EG MEDIA MAGS ვებსაიტების მისაღებად გადასახდელი თანხა.

ზიანის ანაზღაურება

თქვენ ეთანხმებით ანაზღაურებასა და გამართვას EG Media Investments, და მისი შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, აგენტები და წარმომადგენლები, უვნებელია ნებისმიერი საჩივრისგან ან მოთხოვნისგან, ადვოკატის საფასურისა და ხარჯების ჩათვლით, რომელსაც მესამე მხარე წარმოშობს თქვენს მიერ EG Media Investments ვებსაიტებისა და თქვენს მიერ გამოქვეყნებული შინაარსის გამოყენება, მესამე მხარის ნებისმიერი უფლებების დარღვევა, გამოყენების პირობების დარღვევა ან სხვა კანონის დარღვევა.

ზოგადი

გამოყენების ეს პირობები და ურთიერთობა თქვენსა და EG Media Investments- ს შორის რეგულირდება კალიფორნიის შტატის კანონმდებლობით, მისი კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინების გარეშე. ნებისმიერი სარჩელი, რომელიც ეხება ამ გამოყენების პირობებს, გამოიტანება მხოლოდ ფედერალურ ან შტატების სასამართლოებში, რომლებიც მდებარეობს ლოს-ანჯელესში, კალიფორნია და თქვენ ეთანხმებით ამ სასამართლოების პირად იურისდიქციას. EG Media Investments– ის მიერ რაიმე წარუმატებლობა ან შეფერხება, ამ პირობებში მოცემული ნებისმიერი უფლების გამოყენებისას, მოქმედებს მისგან უარის თქმის სახით. ამ წესების ნებისმიერი დებულების ბათილობა ან შეუძლებლობა გავლენას არ მოახდენს ნებისმიერი სხვა დებულების მოქმედებაზე ან მოქმედებაზე, რაც ძალაში დარჩება. თქვენ ეთანხმებით, რომ მიუხედავად ნებისმიერი დებულებისა და კანონის საწინააღმდეგოდ, ნებისმიერი პრეტენზია ან ქმედების მიზეზი, რომელიც წარმოიშობა EG Media Investments ვებსაიტების ან ამ წესების გამოყენებასთან დაკავშირებული ან დაკავშირებულია, უნდა შეიტანოს ასეთი პრეტენზიიდან ერთი წლის განმავლობაში. ან მოქმედების მიზეზი გაჩნდა ან მუდმივად აიკრძალა. ამ პირობებში მოცემული განყოფილებების სათაურები მხოლოდ მხარეთათვის მოსახერხებელია და მათ არ აქვთ იურიდიული და სახელშეკრულებო მოქმედება. გამოყენების ეს პირობები, მათ შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ფორუმის შეთანხმება, რომლებიც აქ მოცემულია მითითებით, წარმოადგენს მხარეთა სრულ გაგებას მის საგანთან დაკავშირებით და ანულირებს ყველა წინა და თანამედროვე შეთანხმებას და ურთიერთგაგებას მხარეებს შორის მის საგანთან დაკავშირებით. თქვენ არ მიანიჭებთ ქვემოთ მოცემულ თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებს EG Media Investments- ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

საავტორო უფლებების მასალის დარღვევის პრეტენზიები

EG Media Investments, პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და ველოდებით, რომ ჩვენს მომხმარებლებსაც იგივე გააკეთონ. თუ თვლით, რომ EG Media Investments ვებსაიტებზე განთავსებული მასალა არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, გთხოვთ, წერილობითი შეტყობინება მიაწოდოთ ჩვენს საავტორო უფლებების აგენტს:

 1. სავარაუდოდ დარღვეული საავტორო უფლებების მფლობელის (ან ასეთი პირის უფლებამოსილი წარმომადგენლის) ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა.
 2. საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრის აღწერა, რომელიც ირწმუნება, რომ დარღვეულია, ან, თუ საავტორო უფლებებით დაცული მრავალი ნამუშევარი განიხილება, ასეთი ნამუშევრების ჩამონათვალი.
 3. EG Media Investments ვებსაიტებზე განთავსებული მასალის აღწერა (მათ შორის ზუსტი ვებ – გვერდების მისამართები, რომელზეც ჩანს სავარაუდოდ დამრღვევი მასალა), რომელიც ირწმუნება, რომ იგი არღვევს საქმიანობას ან წარმოადგენს სადამსჯელო საქმიანობის საგანს, გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ გვქონდეს საიტის განთავსება. მასალა
 4. მომჩივანი მხარის საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და, თუ შესაძლებელია, ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
 5. განცხადება იმის შესახებ, რომ კეთილსინდისიერად გჯერათ, რომ სავარაუდოდ, დამრღვევი მასალის გამოყენება არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ.
 6. განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ტყუილის ცრუ ქვეშ, რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ დარღვეულია.

EG Media Investments არ იძლევა გარანტიას, რომ ნებისმიერი საჩივარი შინაარსის წაშლა ან შეცვლა მოხდება. EG Media Investments– ის საავტორო უფლებების აგენტი საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ პრეტენზიების შემჩნევისთვის არის:

შინაარსის მენეჯერი
EG Media Investments,
2030 მთავარი ქ. სუიტა 1400
ირვინი, კალიფორნია 92614

ან ელ.ფოსტით:

შეწყვეტა

სარგებლობის ეს პირობები ძალაშია რომელიმე მხარის მიერ შეწყვეტამდე. EG Media Investments– ს შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, თქვენი გაფრთხილების გარეშე შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი EG Media Investments საიტების გამოყენება ან შეწყვიტოს ნებისმიერი ანგარიში ან რეგისტრაცია ნებისმიერი ფორუმისთვის. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ამ წესების გამოყენება ნებისმიერ დროს, EG Media Investments საიტების გამოყენების შეწყვეტით. ამასთან, თქვენ მაინც აგებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირობების შეწყვეტამდე გამოყენების პირობების დარღვევაზე. EG Media Investments პასუხს არ აგებს თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე EG Media Investments ვებსაიტების შეწყვეტის ან შეჩერების ან შეჩერების შედეგად წარმოშობილი ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე.


Უყურე ვიდეოს: ათასობით ტურისტი სიღნაღში და პრეტენზიები გაძვირებულ მომსახურებაზე


წინა სტატია

როგორ მოვაწყოთ Holiday Cookie გაცვლა

შემდეგი სტატია

როგორ გავაკეთოთ სუფთა, იაფი ნუშის რძე