Მომსახურების პირობები


პირობების მიღება

მომსახურების პირობების შესახებ ეს ხელშეკრულება ადგენს ვებსაიტების Lumina Media, LLC- ს გამოყენების პირობებსა და პირობებს, რომლებიც მოიცავს ვებსაიტებს www.luminamedia.com, www.animalnetwork.com და Lumina Media– ს მიერ მართულ სხვა ვებ – გვერდებზე, რომლებიც შეესაბამება Lumina Media– ს სხვადასხვა პუბლიკაციებს. . გამოყენების პირობები წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულებას თქვენს და Lumina Media– ს შორის. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს შეთანხმება, სანამ გამოიყენებთ Lumina Media- ს რომელიმე ვებსაიტს, დარეგისტრირდებით შპს Lumina Media- ს მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ მომსახურებაზე, ნებისმიერი შესყიდვის განხორციელებამდე ან Lumina Media- ში ნებისმიერი ანგარიშის გააქტიურებით.

Lumina Media ვებსაიტების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ წაიკითხეთ ხელშეკრულების გამოყენების პირობები, ესმით მას და ეთანხმებით მისი პირობების დაცვას, რადგან დროდადრო შეიძლება შევიტანოთ ცვლილებები და გამოვაქვეყნოთ Lumina Media ვებსაიტებზე. თქვენ მიერ Lumina Media ვებსაიტების გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესების გამოყენებას. ანალოგიურად, რედაქტირების გამოქვეყნების შემდეგ, Lumina Media- ს ნებისმიერი ვებსაიტის გამოყენება განაგრძობთ თქვენს მიერ ამგვარი შესწორებების მიღებაზე.

კონფიდენციალურობა

Lumina Media Websites– ის მიერ თქვენი რეგულირება ხორციელდება Lumina Media– ს კონფიდენციალურობის დებულებით, რომელიც მითითებულია მითითებით. თქვენ ეთანხმებით Lumina Media– ს მიერ თქვენი ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას და გაზიარებას, როგორც ეს მოცემულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

ბავშვები

მიუხედავად იმისა, რომ 13 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ დაათვალიერონ Lumina Media ვებსაიტები, ჩვენ არ დავუშვებთ 13 წლამდე ასაკის ბავშვებს დარეგისტრირდნენ მომსახურებაზე, მაგალითად ჩვენი ფორუმის ფორუმებსა და კლუბებში, მშობლის ან მეურვის მხრიდან წერილობითი თანხმობის გარეშე, ასევე ცნობილი როგორც COPPA გამოშვების ფორმა. ჩვენ ვურჩევთ მშობლებს ან მეურვეებს, რომ ზედამხედველობა გაუწიონ ყველა ინტერნეტ აქტივობას 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისათვის ბავშვთა ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვის წესზე (COPPA).

საკუთრების უფლებები

Lumina Media LLC ფლობს ყველა უფლებას, სათაურს და ინტერესს Lumina Media Websites- ზე გამოქვეყნებული მასალის მიმართ, შეზღუდვის გარეშე, ყველა ნიშნის, გრაფიკის, სურათის, განლაგების, პრეზენტაციის, გვერდის სათაურის, ღილაკის ხატულების, ტიპების, სავაჭრო სახელების, სავაჭრო კაბა, ლოგოები, შინაარსი, ვებ – გვერდის დიზაინი, მონაცემთა შეგროვება და ტექსტი, რომლებიც დაცულია საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო სამოსისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა კანონებით. Lumina Media– ს სასაქონლო ნიშნების, სავაჭრო სამოსის ან საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ნებისმიერი გამოყენება ჩვენი ექსპრეს ნებართვის გარეშე კატეგორიულად აკრძალულია.

ნებადართული გამოყენება

Lumina Media Websites- ზე თქვენი წვდომა და ნახვა მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნებისთვისაა. გარდა გვერდის ქეშირებისა და Lumina Media Websites- ის ერთი ასლის გადმოსაწერად თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისათვის, სხვა გამოყენება დაუშვებელია.

კლუბები ცხოველთა ქსელის ვებ – გვერდებზე

იშოვე კლუბის ქულები:
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მიიღებთ კრედიტს თქვენი კლუბური ტრანსაქციებისათვის, დარწმუნდით, რომ შედით თქვენს ანგარიშში, როდესაც ესტუმრებით ვებსაიტს. კლუბის წევრებს შეუძლიათ მიჰყვნენ თავიანთ შეჯამებას ინტერნეტში ვებსაიტზე ან გამოწერით მიიღონ Club eSummarySM. Club eSummary აბონენტები ყოველთვიურად იღებენ თავიანთ რეზიუმესა და ინფორმაციას, მიუხედავად საქმიანობის დონისა. თქვენი რეზიუმე მოიცავს მოპოვებულ ქულებს, საინფორმაციო ბიულეტენებსა და სპეციალურ აქციებს.

 • თუ თქვენს ანგარიშს არ აქვს საკვალიფიკაციო საქმიანობა რომელიმე 1 თვის განმავლობაში, ანგარიშში ყველა ქულა იწურება. საკვალიფიკაციო აქტივობა განისაზღვრება, როგორც კლუბის ნებისმიერი ჯილდოს ან ქულების დაგროვება ნებისმიერი საკვალიფიკაციო კლუბის საქმიანობისთვის.
 • ქულები ჩაირიცხება მხოლოდ კლუბის წევრის ანგარიშზე.
 • გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქვემოთ განმარტებულია, კლუბის ქულები არ არის გადასატანი და არ შეიძლება გაერთიანდეს კლუბის წევრებში, მათ მამულში, მემკვიდრეებსა და დანიშნულებებში. დარიცხული ქულები და ჯილდოები არ წარმოადგენს წევრის საკუთრებას. არც დარიცხული ქულები და არც ჯილდოები გადაეცემა წევრს (i) გარდაცვალებისთანავე, (ii) როგორც საშინაო ურთიერთობების საკითხში, ან (iii) სხვაგვარად კანონის შესაბამისად.
 • კლუბის ქულები განისაზღვრება იმ საქმიანობით, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ და ქულები მკაფიოდ არის მითითებული მონაწილეობის ეტაპზე.
 • კლუბის პროგრამის წევრობის უფლება აქვთ მხოლოდ ცალკეულ პირებს. კორპორაციებს ან სხვა პირებს არ აქვთ უფლება გახდნენ კლუბის წევრები ან კლუბის ქულები დააგროვონ. მხოლოდ ანგარიშზე დასახელებულ წევრს ექნება ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის უფლება.

კლუბის დაჯილდოების პირობები:
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მიიღებთ კრედიტს თქვენი კლუბის ტრანსაქციებისთვის, შედით კლუბში, როდესაც მონაწილეობთ კლუბის საქმიანობაში. Lumina Media- ს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უფლება აქვს შეცვალოს კლუბის პროგრამის წესები, დებულებები, ჯილდოები და სპეციალური შეთავაზებები ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ ქულების დაგროვება არ აძლევს წევრებს რაიმე უფლებების მინიჭებას ასეთი დაგროვილი ქულების, ჯილდოების ან პროგრამის შეღავათების მიმართ. ქულების ან ჯილდოების დაგროვებისას, წევრებს არ შეუძლიათ დაეყრდნონ ნებისმიერი ჯილდოს ან ჯილდოს დონის მუდმივ ხელმისაწვდომობას, ხოლო წევრებს არ შეეძლებათ მიიღონ ყველა შემოთავაზებული ჯილდო. ნებისმიერი ჯილდო შეიძლება გაიხსნას ან გაიზარდოს ქულების მოთხოვნებით ან ახალი შეზღუდვებით ნებისმიერ დროს. Lumina Media– ს შეუძლია, სხვა საკითხებთან ერთად, (i) მოხსნას, შეზღუდოს, შეცვალოს ან გააუქმოს ნებისმიერი ჯილდო; (ii) შეცვალოს პროგრამის სარგებელი, მონაწილის წევრობა, მონაწილეობის პირობები, ქულების მოგების, გამოსყიდვის, შენარჩუნების ან დაკარგვის წესები ან ქულების გამოყენების წესები. Lumina Media იტოვებს უფლებას დაასრულოს კლუბის პროგრამა 30 დღით ადრე. Lumina Media– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს კლუბის პროგრამის წესები, გაფრთხილების გარეშე. მას შემდეგ, რაც ქულები გამოისყიდება ჯილდოებისთვის, ყველა ოპერაცია საბოლოოა. დასაშვებია დაბრუნება ან გაცვლა. მოგების გადასახადის ვალდებულება კლუბის ჯილდოებზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეკისრება წევრს.

ზოგადი კლუბის პირობები

 • დაუშვებელია კლუბის ქულების შეძენა, გაყიდვა ან ბარტერი. ნებისმიერი ასეთი პუნქტი ბათილია, თუ ნაღდი ფულის ან სხვა სანაცვლოდ გადაიცემა. დამრღვევებმა შეიძლება აგონ პასუხი ზიანის ან სასამართლო დავის ხარჯების, მათ შორის, შპს Lumina Media– ს ადვოკატის საფასურის გადახდაზე, რომელიც გაწეულია ამ წესის შესრულებაში.
 • Lumina Media იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს და აუდიტის გაუწიოს ნებისმიერ წევრს, გაფრთხილების გარეშე, რომ უზრუნველყოს კლუბის პროგრამის წესების დაცვა და შესაბამისი პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტის შედეგად დადგინდა შეუსაბამობები ან დარღვევები, კლუბის ჯილდოების, ქულების დარიცხვის და რეზიუმეების დამუშავება შეიძლება გადაიდო, სანამ შეუსაბამობები ან დარღვევები დამაკმაყოფილებლად გადაწყდება შპს „ლუმინა მედიას“. ამგვარი რეზოლუციის მიღებამდე, წევრებს შეიძლება ეკრძალონ კლუბის ჯილდოს ქულების გამოყენება, Lumina Media– ს შეხედულებისამებრ.
 • თუ Lumina Media ან / და კლუბის რომელიმე მონაწილე არასწორად უარყოფს წევრის ქულებს, კრედიტს, ჯილდოს ან რაიმე სხვა სარგებელს, წევრის განსაკუთრებული საშუალებაა არასათანადოდ უარყოფილი კრედიტის, ჯილდოს ან სარგებლის გაცემა, თუ ეს შესაძლებელია, ან სხვა ალტერნატიული შესადარებელი სარგებლის გაცემა. როგორც ამას განსაზღვრავს Lumina Media, რომელსაც არანაირი დამატებითი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება. არავითარ შემთხვევაში Lumina Media– ს ან კლუბის რომელიმე მონაწილეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერი წევრის, ან ნებისმიერი პირის მიერ, რომელიც ითხოვს მისი მეშვეობით, პირდაპირი, არაპირდაპირი ან შედეგად მიყენებული ზიანის ან დაკარგული შემოსავლის ან მოგების გამო, რომელიც წარმოიქმნება შპს Lumina Media– სგან ან კლუბის რომელიმე მონაწილე ან ნაკლოვანებები კლუბის პროგრამასთან დაკავშირებით.

მომხმარებლის ქცევა

Lumina Media- ს ვებსაიტები გთავაზობთ უამრავ საქმიანობასა და ურთიერთქმედების შესაძლებლობებს, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ არის მხოლოდ ჩეთის ადგილები, შეტყობინებების დაფები და / ან ელ.ფოსტის ფუნქციები. მონაწილეობის დაწყებამდე ჩვენ მომხმარებლებს ვთხოვთ დარეგისტრირდნენ და მიუთითონ მომხმარებლის სახელი, პაროლი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ამ ვებ – გვერდზე საქმიანობის საზოგადოებრივი ხასიათის გამო, გირჩევთ, შეხედულებისამებრ გამოიყენოთ ინფორმაცია იმ ტიპის შესახებ, რომლის განთავსებას გადაწყვეტთ ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი საზოგადოების ნებისმიერი მომხმარებლის კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე. ანალოგიურად, ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ამ ვებ – გვერდზე საქმიანობის მომხმარებლების მიერ განთავსებულ შინაარსზე და ვერ ვცდილობთ, რომ შინაარსი არ იქნება გასაჩივრებული და შეურაცხმყოფელი. პროტესტი შინაარსთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გაეცნოთ [email protected] მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს შინაარსის მონიტორინგის ვალდებულება, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რაიმე მიზეზით წაშალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი ამ ვებ – გვერდზე ნებისმიერი საქმიანობიდან.
ამ ვებ – გვერდზე აქტივობებში მონაწილეობით, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოაქვეყნებთ შინაარსს, რომელიც:

 1. არის ვულგარული, უხამსი, არაკეთილსინდისიერი, სექსუალურად ორიენტირებული, შევიწროებული, მძაგელი, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებელი ან შელახავს რომელიმე მესამე პირის პირად ცხოვრებას;
 2. შეურაცხმყოფელია რასის, ეთნიკური, სქესის, ასაკის, ინვალიდობის, სექსუალური ორიენტაციის ან რელიგიის საფუძველზე;
 3. არღვევს ნებისმიერი მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებებს, მათ შორის პატენტს, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას, საავტორო უფლებებს, საჯაროობის უფლებას, მორალურ უფლებებს ან სხვა საკუთრების უფლებებს, ან სხვა კანონებს;
 4. არ ეხება ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული საქმიანობის საგანს, რომელზეც დარეგისტრირდი;
 5. შეიცავს ვირუსებს, მატლებს ან სხვა კომპონენტებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უნებართვო წვდომას მესამე მხარის მონაცემებზე ან შეაფერხოს ან დააზიანოს კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის ფუნქციონირება;
 6. წარმოადგენს სპამს, არასასურველ რეკლამას, ჯაჭვურ წერილებს ან აზარტული თამაშების ან ლატარიის რაიმე ფორმას;
 7. არის კომერციული ხასიათის ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი სარეკლამო შინაარსით.

ამ ვებ – გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ საქმიანობაზე შინაარსის განთავსებით, თქვენ ავტომატურად ანიჭებთ Lumina Media– ს ყველა უფლებას, სათაურს და ინტერესს ამ შინაარსის მიმართ და ანიჭებთ Lumina Media– ს უფლებას გამოიყენოს თქვენი სახელი ან საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ამ განთავსებულ შინაარსთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება, ვაკონტროლოთ შინაარსი, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წაშალოთ ან დაარედაქტიროთ ის შინაარსი, რომელიც თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ წარადგინეთ რაიმე მიზეზით.

მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობაა, დაიცვათ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია და პაროლი. არ გაამჟღავნოთ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია, პაროლის ჩათვლით, ვინც არ გაქვთ უფლებამოსილი გამოიყენოთ თქვენი ანგარიში. თქვენ აიღებთ ყველა პასუხისმგებლობას Lumina Media ვებსაიტების გამოყენებისგან ნებისმიერი მომხმარებლისგან, რომლებიც იყენებენ თქვენს ანგარიშს. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ შპს Lumina Media- ს ანგარიშის არასანქცირებული გამოყენების ან უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ. Lumina Media, LLC უარყოფს პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიშობა თქვენი ანგარიშის ინფორმაციისა და პაროლის უსაფრთხოდ შენახვაში.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

LUMINA MEDIA, LLC ვებსაიტები და მასთან დაკავშირებული სერვისები მოწოდებულია "როგორც არის" და გამოხატვის გარეშე ან გარანტიით გათვალისწინებული. ჩვენ ვუცხადებთ ყველა გარანტიას, შპს LUMINA MEDIA– ს ვებ – გვერდების მუშაობასთან დაკავშირებით, შინაარსზე, ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ამგვარი საიტების საშუალებით და კარგი ან სერვისები, რომლებიც შეძენილია ამგვარი საიტების მეშვეობით. კანონის თანახმად ნებადართული, ჩვენ ვაუქმებთ ყველა დაკისრებულ გარანტიას სავაჭრო ობიექტისთვის, სიზუსტისთვის, სპეციალური მიზნის სათაურისთვის და არასათანადო დარღვევის შესახებ. შპს LUMINA MEDIA, FOREGOING– ის შეზღუდვის გარეშე, არ იძლევა გარანტიას, რომ LUMINA MEDIA, LLC– ის ვებ – გვერდების გამოყენება მოხდება შეუფერხებლად, უსაფრთხოდ ან უფასო იქნება შეცდომებისგან, ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან. LUMINA MEDIA, LLC ვებ – გვერდების თქვენი გამოყენება მხოლოდ თქვენს რისკზეა.
მესამე მხარის ვებსაიტები, რომლებსაც უკავშირდებათ ან შპს LUMINA MEDIA– ს ქსელები არ აკონტროლებენ LUMINA MEDIA– ს მიერ. LUMINA MEDIA, LLC აშკარად აცხადებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებ – გვერდებზე. თქვენ უშეცდომოდ აცილებთ ნებისმიერ პრეტენზიას LUMINA მედიის წინააღმდეგ ასეთი მესამე მხარის ვებსაიტებისა და შინაარსის მიმართ.

ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

LUMINA MEDIA, LLC ვალდებული არ არის იყოს პასუხისმგებელი რაიმე გარემოებისათვის პირდაპირი, ინდივიდუალური, სპეციალური, პენიტენციური, სამაგალითო, შემთხვევითი ან შემდგომი ზიანისთვის, რაც იწვევს შუშის ანაბეჭდის გამოყენებას შუშის ანაბეჭდის საშუალებით. მოქმედი კანონი შეიძლება არ დაუშვას პასუხისმგებლობის ან ზიანის შეზღუდვაზე ან გამორიცხვაზე, ამიტომ ზემოაღნიშნულმა შეიძლება არ გამოიყენოს თქვენზე. არავითარ გარემოებებში არ ჩანს ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენთან დაკავშირებით, თუ გსურთ გამოიყენოთ LUMINA მედიის ვებ – გვერდები, ვიდრე თქვენ მიერ გადახდილი თანხაა, თუ რომელიმე, LUMINA მედიის ვებ – გვერდების მისაღებად.

ზიანის ანაზღაურება

თქვენ ეთანხმებით შპს „ლუმინა მედიას“ და მისი შვილობილი კომპანიების, შვილობილი კომპანიების, პარტნიორების, დირექტორების, ოფიცრების, თანამშრომლების, აგენტების და წარმომადგენლების ანაზღაურებას და ჩატარებას უვნებლად ნებისმიერი პრეტენზიისგან ან მოთხოვნისგან, ადვოკატის საფასურისა და ხარჯების ჩათვლით, ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ წარმოქმნილი თქვენ მიერ Lumina Media ვებსაიტების გამოყენებას და თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ შინაარსს, ნებისმიერი მესამე მხარის უფლებების დარღვევას, გამოყენების პირობების დარღვევას ან სხვა კანონის დარღვევას.

ზოგადი

გამოყენების ეს პირობები და ურთიერთობა თქვენსა და Lumina Media– ს შორის, წესრიგდება კალიფორნიის შტატის კანონმდებლობით, მისი კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინების გარეშე. ნებისმიერი სარჩელი, რომელიც ეხება ამ გამოყენების პირობებს, გამოიტანება მხოლოდ ფედერალურ ან შტატების სასამართლოებში, რომლებიც მდებარეობს ლოს-ანჯელესში, კალიფორნია და თქვენ ეთანხმებით ამ სასამართლოების პირად იურისდიქციას. შპს „ლუმინა მედიას“ მიერ ამ წესების თანახმად რაიმე უფლების გამოყენებაში ჩავარდნა ან შეფერხება არ შეასრულებს მასზე უარის თქმას. ამ წესების ნებისმიერი დებულების ბათილობა ან შეუძლებლობა გავლენას არ მოახდენს ნებისმიერი სხვა დებულების მოქმედებაზე ან მოქმედებაზე, რაც ძალაში დარჩება. თქვენ ეთანხმებით, რომ მიუხედავად ნებისმიერი დებულებისა და კანონის საწინააღმდეგოდ, ნებისმიერი პრეტენზია ან ქმედების მიზეზი, რომელიც წარმოიშობა, უკავშირდება ან უკავშირდება Lumina Media ვებსაიტების ან ამ წესების გამოყენებას, უნდა იყოს შეტანილი ასეთი პრეტენზიიდან ერთი წლის განმავლობაში მოქმედების მიზეზი გაჩნდა ან მუდმივად აიკრძალა. ამ პირობებში მოცემული განყოფილებების სათაურები მხოლოდ მხარეთათვის მოსახერხებელია და მათ არ აქვთ იურიდიული და სახელშეკრულებო მოქმედება. გამოყენების ეს პირობები, მათ შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ფორუმის შეთანხმება, რომლებიც აქ მოცემულია მითითებით, წარმოადგენს მხარეთა სრულ გაგებას მის საგანთან დაკავშირებით და ანულირებს ყველა წინა და თანამედროვე შეთანხმებას და ურთიერთგაგებას მხარეებს შორის მის საგანთან დაკავშირებით. თქვენ არ მიანიჭებთ ქვემოთ მოცემულ თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებს Lumina Media- ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

საავტორო უფლებების მასალის დარღვევის პრეტენზიები

შპს "ლუმინა მედია" პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და ველოდებით, რომ იგივე გააკეთონ ჩვენს მომხმარებლებმაც. თუ თვლით, რომ Lumina Media ვებსაიტებზე განთავსებული მასალა არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, გთხოვთ, წერილობითი შეტყობინება მიაწოდოთ ჩვენს საავტორო უფლებების აგენტს:

 1. სავარაუდოდ დარღვეული საავტორო უფლებების მფლობელის (ან ასეთი პირის უფლებამოსილი წარმომადგენლის) ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა.
 2. საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრის აღწერა, რომელიც ირწმუნება, რომ დარღვეულია, ან, თუ საავტორო უფლებებით დაცული მრავალი ნამუშევარი განიხილება, ასეთი ნამუშევრების ჩამონათვალი.
 3. Lumina Media ვებსაიტებზე მოცემული მასალის აღწერა (მათ შორის ზუსტი ვებსაიტების მისამართები, რომელზეც ჩანს სავარაუდოდ დამრღვევი მასალა), რომელიც ირწმუნება, რომ იგი არღვევს ქმედებას ან წარმოადგენს სადამსჯელო საქმიანობის საგანს, გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ შეგვეძლოს მასალის განთავსება. .
 4. მომჩივანი მხარის საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და, თუ შესაძლებელია, ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
 5. განცხადება იმის შესახებ, რომ კეთილსინდისიერად გჯერათ, რომ სავარაუდოდ, დამრღვევი მასალის გამოყენება არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ.
 6. განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ტყუილის ცრუ ქვეშ, რომ თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ დარღვეულია.

Lumina Media არ იძლევა გარანტიას, რომ ნებისმიერი საჩივარი შინაარსის წაშლა ან შეცვლა მოხდება. Lumina Media– ს საავტორო უფლებების აგენტი საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ საჩივრების შემჩნევისთვის არის:

შინაარსის მენეჯერი
შპს "ლუმინა მედია"
2030 მთავარი ქ. სუიტა 1400
ირვინი, კალიფორნია 92614

ან ელ.ფოსტით:

შეწყვეტა

სარგებლობის ეს პირობები ძალაშია რომელიმე მხარის მიერ შეწყვეტამდე. Lumina Media, LLC- ს შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, თქვენი გაფრთხილების გარეშე შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი გამოყენება Lumina Media Websites ან შეწყვიტოს ნებისმიერი ანგარიში ან რეგისტრაცია ნებისმიერი ფორუმისთვის. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ამ წესების გამოყენება ნებისმიერ დროს, Lumina Media ვებსაიტების გამოყენების შეწყვეტით. ამასთან, თქვენ მაინც აგებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირობების შეწყვეტამდე გამოყენების პირობების დარღვევაზე. Lumina Media პასუხს არ აგებს თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე Lumina Media ვებსაიტების ნებისმიერი შეწყვეტის ან შეწყვეტის ან შეჩერების შედეგად წარმოშობილი ზიანის ან ზიანისათვის.


Უყურე ვიდეოს: საკონსულტაციო მომსახურების როლი პანდემიის პირობებში


წინა სტატია

როგორ გავაკეთოთ საყვარელი Kawaii Totoro Plushie

შემდეგი სტატია

სამწყსოს მომზადება ქარიშხლებისა და ტორნადოებისთვის